Upravit stránku
Od září roku 2013 v našem zdravotnickém zařízení, ve spolupráci s Komplexním onkologickým centrem pro Pardubický kraj, pravidelně zasedá mezioborová komise pro nádorová onemocnění prsu. Tato komise složená z odborníků z oblasti onkologie, chirurgie, radiodiagnostiky a histopatologie, posuzuje každé onemocnění prsu s vysloveným podezřením na nádorová onemocnění a odborně stanovuje individuální léčebný plán pro každou pacientku.
Nahoru