Upravit stránku

Ambulance bolesti je určena pro klienty, jejichž onemocnění je nevyhnutelně provázeno bolestmi a jejichž příčinu nelze odstranit, protože nelze odstranit jejich onemocnění. Bolest se tedy stává hlavním a limitujícím projevem nemoci. Tedy například i amputace, bolest hlavy, ale i bolesti zad např. u onemocnění plotének nebo i u nádorových onemocnění.

Ambulance bolesti je schopna v úvodu podávat formou krátkého pobytu na lůžku infuzní léčbu(kapačku) se silnými léky. To se pak v určité periodě dle potřeby krátkodobě nebo i dlouhodobě opakuje. Dále může předepsat silné léky charakteru opiátů pro další domácí používání a to nejen ve formě tablet, ale například i náplastí s analgetickým účinkem(proti bolesti). Ambulance tedy jinými slovy sestaví pacientovi na míru kombinaci léků, které mu umožní lépe snášet jinak nesnesitelné bolesti. Sestaví "individuální  seznam" léků ke konkrétní diagnóze a konkrétní osobě. Vedle podávání léků popsanými formami dokáže ambulance pomoci od bolesti i obstřikem a znecitlivěním nervů, které zásobují oblast těla postiženou chorobnými změnami. Jedná se o tzv. blokády nervů, ať už periferních(injekce k hlavním nervům napři v končetinách) nebo kořenových přímo při výstupu z míchy-v tomto případě injekcí přímo do páteře.

Ambulance pro léčbu chronické bolesti na klinice CHS GALEN  pomáhá pacientům s  bolestmi trvajícími déle než 3 měsíce : 

 • Bolesti zad – po operacích páteře, při degenerativních změnách
 • Bolesti kloubů při artróze
 • Bolesti hlavy
 • Bolesti při postižení nervové soustavy (při cukrovce, bolest po amputaci, při neurologických onemocněních, po pásovém oparu, při borelióze)
 • Bolesti pooperační a poúrazové
 • Bolesti revmatických chorob
 • Bolest při nádorovém onemocnění

Tuto ambulanci vede MUDr. Hana Stieberová.

Návštěva ambulance je možná po předchozím objednání:

 •  na recepci CHS GALEN         Po – Pá  - 7,00 – 16,00
 • telefonicky                                 465 523 133
 • emailem                                    info@chsgalen.cz

Naše Sdružení ambulantních lékařů poskytuje služby v oboru dermatologie a to v ordinaci Jablonném nad Orlicí. Jedná se o zařízení zaměřené zejména na psoriatiky a ekzematiky, s aplikací t.č. nejmodernějšího způsobu léčby na bázi dlouhovlnného UV světla-metoda fotochemoterapie PUVA.

Nosným programem je léčba lupénky a ekzémů, což jsou kožní onemocnění společensky handicapující pro své viditelné projevy. Onemocnění často ve svých důsledcích psychicky ovlivňuje postiženého a vyřazuje ho ze společenského a pracovního uplatnění.

Lupénka je dnes vcelku dobře léčitelná, nikoliv však vyléčitelná - vrozená dispozice i při úplném klinickém zhojení zůstává a nelze proto zabránit recidivám.

Možnosti terapie lupénky:

 • Místní terapie (včetně fototerapie)
 1. odstranění šupin z ložisek lupénky před použitím specifických léčiv - k tomu se využívá kyselina salicylová, močovina, aj.
 2. dehty (např. dehtová pasta), analoga vitaminu D3 (pro lehké a středně těžké formy lupénky - např. Psorcutan ung., Curatoderm ung.), retinoidy (pro lehké a středně těžké formy lupénky, např. Tazaroten gel),
 3. kortikosteroidy, mají řadu nežádoucích účinků, dnes se doporučují pouze krátkodobě ke zklidnění dráždivých projevů,
 4. ultrafialové záření (fototerapie) je metodou volby u chronické formy lupénky. V léčbě se používá buď ultrafialové záření B s úzkým pásmem (311 nebo 308 nm) nebo ultrafialové záření A v kombinaci s celkovým podáním tzv. psoralenů, jež zcitliví kůži k tomuto záření.
 5. balneoterapie - sprcha či koupel jsou vhodné před každým zevním ošetřením či ozařováním, koupele mohou být solné, dehtové, sirné, olejové, bylinné, otrubové, škrobové, aj.
 • Celková terapie

Využívá zejména vitaminy, léky ovlivňující rohovění kůže (retinoidy), léky ovlivňující imunitu.

 • Alternativní metody

Psychoterapie má efekt individuální, využívají se autosugesce pacienta, relaxační techniky - jóga, autogenní trénink, hypnóza, meditace, skupinová psychoterapie.

Dieta má význam u obézních pacientů (redukční), u akutních stavů (nedráždivá), u generalizovaných stavů (důraz na bylinné čaje, minerální vody, rybí tuk, pupalkový olej, vhodná nízkokalorická, dočasně vegetariánská strava), u pacientů s přidruženými chorobami (cukrovka aj.)

PRŮBĚH je nepředvídatelný, obvykle chronický s velkou tendencí k recidivám po působení provokačních faktorů. Méně často se může u někoho lupénka objevit jednou za život nebo naopak jsou projevy přítomny trvale.

Jedinečnost sanatoria spočívá v ambulantní léčbě, zajišťující ekonomičnost provozu a využití ojedinělého postupu založeného na výše zmíněné metodě. Jedná se o využití příznivých účinků ultrafialové části světelného spektra (dále UV), včetně potencování účinků podávanými léky, tzv. fotosenzibilátory.

Lupénka a ekzémy jsou světloléčbou příznivě ovlivňovány až k úplnému potlačení projevů. Světloléčba vyžaduje zdroje přesně definovaného záření ve formě přístrojů zahrnujících zářiče z oblasti středněvlnné části UV-spektra, dlouhovlnné části UV-spektra a hraniční oblasti UV-spektra.

Úspěšnost zmiňované metody pomocí světla jako přirozeného prvku zevního prostředí tkví v náhradě jeho nedostatečné míry přítomnosti v evropských klimatických podmínkách. Použitý světelný režim navíc příznivě ovlivňuje imunitní reakce a tím zvyšuje celkovou obranyschopnost organismu. Příznivou psychickou odezvu po vyléčení deprimujícího onemocnění není třeba zdůrazňovat. Jedná se o léčebný postup celosvětově uznávaný a klinicky odzkoušený. V našich domácích podmínkách je provozovaný jen ojediněle na několika málo špičkových klinických pracovištích. Počet nemocných mnohonásobně přesahuje současnou nabízenou kapacitu těchto pracovišť.

Nahoru