Upravit stránku

Artroskopie velkých kloubů

Artroskopie je v současné době velmi často prováděným lékařským zákrokem se stále vzrůstajícím trendem. Nejčastěji operovaným kloubem je koleno. Dnešní technologie již umožňují ošetření poranění dalších velkých kloubů, jako je loket, zápěstí, hlezno, kyčel, či drobnější klouby. Na našem pracovišti se provádí artroskopie nejen kolenního kloubu viz. odkaz artroskopie kolene, ale i ramenního a hlezenního kloubu.

Slovo artroskopie pochází z řeckých slov, arthro (kloub) a skopein (podívat se), znamená tedy "podívat se do kloubu". Umožňuje přímý pohled na celý kloubní povrch, chrupavku, vazy, menisky a kloubní pouzdro. Artroskopie kolene se v posledních letech stala zcela rutinní vyšetřovací a zároveň miniinvazivní operační metodou.

Vzhledem k operování z drobných vpichů nezanechává zákrok velké jizvy. Lze tedy říci, že artroskopie je šetrná forma ortopedické operativy. Jednodušší a běžné artroskopické výkony ani nevyžadují hospitalizaci po zákroku, pacient je tedy může absolvovat ambulantně.

K ošetření se používá přístroj zvaný artroskop. Ten se skládá z tenké kovové trubičky zakončené miniaturní kamerou a zdrojem světla. Tato část se zavádí přímo do vyšetřovaného kloubu cca 1 cm velkým řezem. Druhým řezem na opačné straně kolenního kloubu se zavádí různé speciální operační nástroje přizpůsobené k práci v malém kloubním prostoru Optikou lékař prohlédne kolenní kloub a průběh operace sleduje na monitoru.

Výhody artroskopie oproti otevřené operaci jsou menší invazivnost, zkrácení rekonvalescence, mnohem lepší přehlednost kolenního kloubu než u klasické otevřené operace, minimální zásah do kloubu, menší otok i bolest po operaci, rychlejší návrat ke sportu. Obecně také pro artroskopii platí, že riziko komplikací je výrazně menší než u tzv. otevřených operací.

Pokud Vás dlouhodobě trápí bolesti ramenního nebo hlezenného kloubu neváhejte se poradit s odborným lékařem a navštivte naši ortopedickou ambulanci.

Artroskopie kolene se provádí v krátké narkóze, s následným několikahodinovým pobytem na lůžku v našem zdravotnickém zařízení.

Výkon je plně hrazen ze zdravotního pojištění (VZP 111, ZPMV 211, ČPZP 205, OZP 207, VOZP 201).

Doba pracovní neschopnosti se pohybuje dle charakteru výkonu a pracovního zařazení pacienta většinou v rozmezí 2 až 4 týdnů.

Vbočený palec (haluxy)

Vbočený palec je patrně nejčastější deformitou nohy, se kterou pacienti přicházejí do ortopedických ambulancí. A ve většině případů je nutný chirurgický zákrok. Vbočený palec je velmi časté onemocnění nohy, při kterém je palec v základním kloubu uchýlený směrem ven. Vzniká většinou na podkladě dědičnosti a nošením nevhodné (velmi těsné, či s příliš vysokým podpatkem) obuvi.

Nejčastější příčinou postupného vbočení palce bývá ochabnutí (či méněcennost) vazivového a svalového aparátu, v jehož důsledku dochází k poklesu podélné i příčné nožní klenby.

Vnitřní strana nohy je přetížená, a tím vznikne přetížení ne té straně nohy, kde je palec, ochabnutí a uvolnění svalů mezi prsty, rotaci palce a postupnému rozšiřování přední části chodidla. Tah svalů a šlach následně mění osu palce, dochází k otlakům kůže i zhrubění kosti.

Vbočený palec se projevuje hlavně bolestí při chůzi (někdy i klidovou bolestí v noci na vnitřní straně palce v oblasti zduření. Kůže je zarudlá, v místě zduření se může vytvořit váček a hrozí jeho zanícení. Nohy se brzy unaví, palec se vychyluje směrem k druhému prstu. Zevně vbočený palec často kříží i ostatní prsty.

S přibývajícím časem vznikají problémy, bolestivost narůstá. Šlacha palce sklouzává do plosky a zhoršuje deformitu. Postupně vznikají degenerativní změny na základním kloubu palce.

Diagnostika vbočeného palce není obtížná, onemocnění bývá na první pohled viditelné. Přesto je třeba provést rentgenový snímek, který ukáže stav kloubu a okolních kostních struktur.

Jestli že Vás trápí výše uvedené příznaky neváhejte se poradit s odborným lékařem a navštivte naši ortopedickou ambulanci.

Dříve nebo později je třeba přistoupit k operačnímu řešení. Operatér na základě vzhledu postižené končetiny, její funkčnosti, ale i věku pacienta zvolí nejvhodnější typ operačního postupu.

Zákrok se provádí v krátké narkóze, s následným několikahodinovým pobytem na lůžku v našem zdravotnickém zařízení.

Výkon je plně hrazen ze zdravotního pojištění (VZP 111, ZPMV 211, ČPZP 205, OZP 207, VOZP 201).

Kladivkové prsty

Deformita prstů do tzv. klavdvkového postavení vzniká nejčastěji ve vyšších věkových skupinách. Příčinou je postupný pokles nožní klenby degenerací vazů a ochabnutím svalů. Tím se noha prodlouží a šlachy natahovačů prstů jsou tím relativně zkráceny a stahují prsty do kladívkového postavení. Tlakem deformovaného prstu v obuvi se pak vytváří otlak ("kuří oko") na horní straně mezičlánkového kloubu prstů, nejčastěji na 2. a 3. prstu nohy.

U mladých vzniká kladívkové postavení prstů častěji jako následek vrozených odchylek postavení nohy nebo následkem neurologických onemocnění.

Diagnóza je jednoduchá při typickém kladívkovitém postavení prstů. RTG vyšetření nám ukáže vrozené nebo degenerativní změny a kostech nohy a prstů.

Bolestivé kladívkové prsty, které tlačí v obuvi, ještě navíc s bolestivými otlaky doporučujeme řešit jednoduchou ambulantní operací. Spočívá v odstranění otlaku a vytnutí mezičlánkového kloubu. Zkrácením prstu se šlacha relativně prodlouží a prst zkorigujeme do normálního postavení.

Operace se provádí většinou ambulantně nebo při krátkodobé hospitalizaci a lze ji provést, na doporučení lékaře, v místní či celkové anestezii (narkóze).

Výkon se provádí z malého řezu v oblasti nad postiženým kloubem a lze ho provést bez hospitalizace v nemocnici. Naše pracoviště provádí tento operační zákrok standardně při krátkodobém několikahodinovém pobytu na lůžku.

Výkon je plně hrazen ze zdravotního pojištění (VZP 111, ZPMV 211, ČPZP 205, OZP 207, VOZP 201).

Operace Dupuytrenovy kontraktury – “ohýbání prstů”

Dupuytrenova kontraktura je postižení vazivového aparátu ruky, kde dochází k ztlušťování dlaňové povázky, vzniku tuhých uzlů ve dlani a posléze k ohýbání prstů.

Častěji jsou postižení muži než ženy, hlavně od 40. roku věku. Choroba se často rozvíjí léta, než začne způsobovat svému nositeli vážnější obtíže. Lehce bolestivé ztluštění a uzly v dlani a vazivové pruhy na prstech jsou prvními příznaky, kterých si pacienti všímají. Při dalším vývoji dochází k ohýbání prstů a prorůstání vazivových pruhů do kůže. Zásadním způsobem se zhoršuje úchopová schopnost ruky.

Konzervativní léčba je převážně málo úspěšná. V současné době je nejjistější léčba chirurgická. Jedná se o odstranění tuhých pruhů ve dlaních rukou, které způsobující ohýbání prstů se značným omezením funkcí ruky. Z jednoho či více řezů zbavujeme dlaň i prsty ztluštělých vazivových pruhů.

Po operačním zákroku je často potřeba následná rehabilitační péče k obnovení úchopové schopnosti ruky.

Operace se v našem zdravotnickém zařízení provádí ambulantně v místním znecitlivění, pacient po zákroku odchází domů. Doba pracovní neschopnosti činí podle rozsahu výkonu průměrně 6-8 týdnů.

Výkon je plně hrazen ze zdravotního pojištění (VZP 111, ZPMV 211, ČPZP 205, OZP 207, VOZP 201).

Zamrzlé rameno

Je to stav akutní bolesti, kdy často nelze pacienta pro bolest ani vyšetřit. Celou skupinu postižení ramenního kloubu označujeme jako Syndrom bolestivého ramene. Projevuje se bolestí v oblasti ramene a současně omezením hybnosti. Nejčastější je postupný rozvoj bolestivosti a omezení hybnosti ramenního kloubu, někdy i v delším časovém odstupu po nevelkém poranění ramene, po přetížení, prochladnutí. Bolest a omezení hybnosti často výrazně omezí běžné činnosti jako česání, vypnutí vypínače světla, naopak nemusí bolet při nesení nákupu apod.

Jestli že Vás trápí výše uvedené příznaky neváhejte se poradit s odborným lékařem a navštivte naši ortopedickou ambulanci.

Konzervativní léčbu- provádíme ambulantně . Podle stupně postižení kombinujeme léky proti zánětu a bolesti tak, aby byla pokud možno utlumena především noční bolest. V případě silného zánětlivého postižení šlachy, burzy nebo kloubního pouzdra se vyplatí injekční obstřik. Po krátkém znehybnění nošením končetiny na šátku doporučujeme pak cvičení a fyzikální léčbu, kterou provádíme na rehabilitačním oddělení.

Při neúspěchu konzervativní léčby pak doporučujeme operační řešení. V dnešní době nejraději volíme artroskopickou operaci viz. odkaz artroskopie velkých kloubů.

Zánět achilovy paty

Achillova šlacha je velmi pevný vazivový pruh vedoucí ze zadní strany lýtka na patu. Nejčastěji je poraněna při sportu (zejména při fotbalu), kdy může dojít k jejímu přetržení doprovázenému velmi intenzivní bolestí a charakteristickým zvukovým fenoménem. ! Pokud je šlacha přetržena, přistupuje se k operační plastice šlachy.

Mírnějším postižním je zánět Achillovy šlachy, který může být způsoben přetěžováním nohy, či nošením nevhodné obuvi. Terapie se opírá o léky proti bolesti a zánětu, některé fyzikální metody a nošení ortopedických vložek. Důležitá je vhodná obuv! Někdy je nutné přistoupit I k sádrové fixaci.

Jestli že Vás trápí výše uvedené příznaky neváhejte se poradit s odborným lékařem a navštivte naši ortopedickou ambulanci.

Alternativní léčbou je použití rázové vlny. Při neúspěchu konzervativní léčby doporučujeme operační řešení.

Operace se provádí většinou ambulantně nebo při krátkodobé hospitalizaci a lze ji provést, na doporučení lékaře, v místní či celkové anestezii (narkóze). Po operaci se obvykle přikládá sádrová fixace na dobu 4 týdnů. 

Výkon se provádí z krátkého řezu v postižené oblasti a lze ho provést bez hospitalizace v nemocnici. Naše pracoviště provádí tento operační zákrok standardně při krátkodobém několikahodinovém pobytu na lůžku.

Měření hustoty kostí

Další moderní metodou, kterou disponuje naše zdravotnické zařízení je DENZITOMETRIE. Denzitometrické měření zjišťuje kvalitu zavápnění a pevnosti kosti. Výsledky tohoto speciálního vyšetření jsou určující pro stanovení stupně rizika zlomenin. Vyšetření je zvláště vhodné pro posouzení tohoto rizika u starších lidí, zejména žen po menopause. Vyšetření je zcela nebolestivé a ani jinak negativně nezasahuje do Vašeho organismu a naměřené hodnoty plně odpovídají hodnotám získaným na rentgenové dvoupaprskové celotělové osteodenzitometrii, jež je mezi odborníky považována za nejpřesnější!

V případě stanovení vysokého rizika zlomenin následuje odborná léčba v ortopedické ambulanci s předpisem léků působících na zlepšení kvality kostní tkáně.

Osteoporóza je komplexní problém, který se netýká pouze kostí. Zároveň je potřebné klientovi dát mnoho užitečných rad, směřujících k nápravě problému. Naše pracoviště poskytuje komplexní přístup v prevenci i léčbě. Je pro nás důležité, aby celý Váš organizmus byl harmonizován tak, že Vaše kosti budou mít možnost zdravě fungovat. Poradíme Vám, jak dodávat Vašemu tělu dostatek minerálů ve využitelné podobě, jaké pohybové aktivity pomohou Vašim kostem, budeme harmonizovat Váš hormonální systém a funkci dalších orgánů ovlivňujících zdraví kostí. Toto vyšetření však zdravotní pojišťovny v rámci prevence nehradí, jeho cena činí 250,- Kč.

K tomuto vyšetření je nutné se předem objednat (možno telefonicky).

Specialista pro chronická onemocnění zad

Pavidelná konzultační služba na naší klinice, kterou provádí specialista z neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Tato poradna je určena pro pacienty s chronickými bolestmi zad, kde specializovaný lékař rozhodne, zda jsou pacientovi obtíže již k řešení  neurochirurgickým zákrokem.

 V případě zájmu o objednání do této poradny je nutné se předem objednat na naší recepci nebo na tel.: 465523133.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti